Fişe de lucru interdisciplinare


Fişe de lucru interdisciplinare

Sunt adaptate nivelului ciclului primar, în acord cu specificaţiile programei şcolare. Îmbină elemente din diferite domenii respectând principiile didactice, fiind caracterizate de interdisciplinaritate şi interactivitate.


468 ad