Clubul Mekki


Clubul Mekki

O poveste ilustrată care prezintă aventurile a 8 copii. Povestea are la bază teoria inteligenţelor multiple, conform căreia orice persoană deţine un set de abilităţi, talente, deprinderi mentale, adică un set de inteligenţe. Toţi oamenii posedă fiecare dintre inteligenţe (inteligenţa lingvistică, logico-matematică, spaţial-vizuală, muzicală, corporal-kinestezică, naturalistă, interpersonală şi intrapersonală), într-o anumită măsură, dar ceea ce îi diferenţiază este gradul lor de dezvoltare şi natura unică a combinării lor.

Citind serialul, puteţi vedea care dintre fiecare cele 4 fetiţe şi cei 4 băieţi se potrivesc fiecărui tip de inteligenţă.


468 ad