Fise de lucru


Caietul de lucru “Ne jucăm şi învăţăm” cuprinde 16 fişe de lucru şi se regăseşte inclus în revista Mekki Junior. Fişele sunt realizate în acord cu specificaţiile programei şcolare, respectând particularităţile de dezvoltare specifice vârstei (nivel I şi nivel II).

Sunt abordate următoarele domenii de studiu:  Ştiinţe (Cunoaşterea mediului, Matematică), Limbă şi Comunicare, Educaţie pentru societate, Estetic şi Creativ.

Întrucât se adresează copiilor, îmbină într-un mod atractiv exerciţiile pe care trebuie să le rezolve cu jocul, prin intermediul ilustraţiilor frumos realizate.

________________________________________________________________________________________________


468 ad