Fişe de lucru interdisciplinare


Fişe de lucru interdisciplinare

Fişele de lucru sunt realizate pentru fiecare categorie de vârstă, în acord cu specificaţiile programei şcolare. Îmbină elemente din diferite domenii (Limbă şi comunicare, Matematică, Educaţie estetică, Cunoaştere) respectând principiile didactice, fiind caracterizate de interdisciplinaritate şi interactivitate.


468 ad